Dine rettar

Som elev i vidaregåande skule har du rett på eit godt skulemiljø.

Dersom du ikkje har det godt på skulen, ta kontakt for å få utbetra problemet. Sjå lenkene i høgremarg for informasjon om korleis du gjer det, og kva rettigheiter du har.

Del denne artikkelen på:

Elevrådet arbeider for å ivareta elevane sine interesser på skulen.

Elevundersøkinga er ei trivselsundersøking som vert gjennomført kvart år.

Lenker