Skulerute

Skuleruta for dette og neste skuleår.

2018/2019

Månadar Informasjon Dagar
elevar
Dagar
lærarar
August

Planleggingsdag for lærarar onsdag 15., torsdag 16. og fredag 17. august

Skulestart for elevane måndag 20. august

10 13
September   20 20
Oktober Haustferie veke 41 (8.–12. oktober) 18 18
November

Felles planleggingsdag tirsdag 13. november

OD-dag for elevar tirsdag 13. november

22 22,5
Desember Siste skuledag før jul: fredag 21. desember 15 15
Januar

Planleggingsdag lærarar onsdag 2. januar

Første skuledag for elevane er torsdag 3. januar

21 22
Februar

Vinterferie veke 9 (25. februar–1. mars)

Felles planleggingsdag 13. februar. Fridag for elevar

14 15,5
Mars   21 21
April Påskeferie 15.–22. april 16 16
Mai

Off. høgtidsdagar onsdag 1., fredag 17. og torsdag 30. mai

Fridag for elevar og lærarar fredag 31. mai

19 19
Juni

Offentleg høgtidsdag 10. juni

Siste skuledag 21. juni

14 14
Sum dagar 190 196

2019/2020

Skuleruta for 2019/2020 er ikkje laga enno.

Del denne artikkelen på: