Informasjon om småelektriske køyretøy

Politiet i Sør-Vest Politidistrikt har laga eit skriv der dei informerer om kva som er tillete når det gjeld bruken av småelektriske køyretøy. Dersom du eller dine nyttar slike køyretøy kan det vere lurt å lese gjennom det.

Du finn lenka til skrivet i høgre marg.

Del denne artikkelen på: