Nye epostadresser

Alle ansatte på skulen har fått nye epostadresser. Du bør oppdatere dine adresselister.

I samband med omlegging av epostsystema i fylkeskommunen, har alle ansatte på Sauda vgs fått nye epostadresser.

Forskjellen frå før er at du no må nytte «fornamn.etternamn@skole.rogfk.no» i staden for «fornamn.etternamn@rogfk.no». Det same gjeld for epostar direkte til skulen, her må du nytte «sauda-vgs@skole.rogfk.no».

Om du sender ein epost til den gamle adressa vil den framleis komme fram, men du vil få ei melding tilbake. Dei gamle adressene vil etter kvart verta fasa ut.

Del denne artikkelen på: