Nye telefonnummer

På grunn av overgang til nytt telefonsystem vil alle ansatte ved skulen få nye telefonnummer. Du bør oppdatere dine adresselister.

Det nye telefonnummeret til skulen er 51 92 28 00.

Førebels vil dei gamle telefonnummera (52 78 56 XX, 52 78 58 XX, 52 78 69 XX) fungere som tidlegare.

Etter kvart vil det verte sett ei vidaresending på dei gamle nummera, slik at du vert sett over til sentralbordet når du ringer til eitt av dei. Ikkje alle ansatte er inne i det nye systemet enno.

Seinare vil dei gamle nummera verte fjerna.

Del denne artikkelen på: