• Forside
  • Kva skjer
  • Opplysningskampanje for å førebygge sjølvmord startar 18. mars

Opplysningskampanje for å førebygge sjølvmord startar 18. mars

– Selvmord er et stort samfunnsproblem og en tragedie for dem det rammer. Med denne kampanjen ønsker vi å øke kunnskapen og åpenheten rundt selvmord, og senke terskelen for å søke hjelp. Målet er at flere skal få hjelp tidligere, seier fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal.

Mandag 18. mars går startskotet for ei folkeopplysningskampanje for å førebygge sjølvmord. Kampanjen er eit samarbeid mellom blant anna Helse Vest, Helse Stavanger, Helse Fonna, Velg å leve og Rogaland fylkeskommune. Kampanjen varer i to veker og vert avslutta 1. april med at 1000 elevar frå vidaregåande opplæring deltek på ein konferanse om sjølvmordsførebygging.

Folkehelse og opplæring

– Rogaland fylkeskommunes engasjement i denne saken er sterkt knyttet til vårt arbeid med å fremme folkehelsen i befolkningen og opplæringsansvaret vi har for 17 600 elever og 4700 lærlinger, seier Solveig Ege Tengesdal.

Bodskapen i kampanjen er «La oss snakke om selvmordstanker. Det kan redde liv.»

I kampanjeperioden vert bodskapet presentert på utandørsplakatar i bybiletet og nettbanner i mange medium. Kortfilm om temaet vert delt i sosiale medium.

Kan vere livreddande

Det er og oppretta ei eiga nettside med informasjon om sjølvmord, verktøy for å snakke om sjølvmord, og informasjon om kor ein kan få hjelp, https://helse-vest.no/selvmord.

– Her kan du blant annet få råd om hvo­rdan du kan ta den vanskelige samtalen med en du er bekymret for. Det er så viktig at vi spør om selvmordstanker når vi vet at det kan være livreddende, seier fylkesordføraren.

Det er hjelp å få

Målgruppa for kampanjen er dei som har sjølvmordstanker og personar rundt dei. Målet er at fleire skal få hjelp – tidlegare, og det er viktig å formidle kor det er hjelp å få:

  • Fastlege, helsesøster på skulen eller på helsestasjonen, psykolog, psykisk helse- og rustjeneste, legevakt eller psykososialt kriseteam i kommunen er første hjelpeinstans.
  • Både fastlegen og kommunen sin psykolog kan henvisa videre til Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) eller Distriktspsykiatrisk senter (DPS) om det er behov for det.
  • Ei rekke organisasjonar er involvert i arbeidet med førebygging av sjølvmord. Enkelte av dei har støttegrupper og hjelpetelefonar.

Hjelpetelefonar:

  • Ved akutte situasjonar, ring legevakta på 116 117
  • Ved livstrugande situasjonar, ring nødnummer 113
  • Mental Helse: 116 123
  • Røde Kors: 800 33 321
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40
Del denne artikkelen på: