Stortinget peikar på Ryfylke

Stortinget peikar på Ryfylke

Utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget ber Kunnskapsdepartementet bidra til realiseringa av pilotprosjektet MOR (Motivasjon, opplæring og rettleiing).

Det blei slått fast i samband med behandlinga av statsbudsjettet denne veka. Sauda og Strand vidaregåande skular står saman som regionale kompetansesentra for Ryfylke. Fylkestinget har invitert regjeringa til å bidra til å realisera pilotprosjektet.

No kvitterer ein samla utdanningskomité invitasjonen ut og ber: 

”..departementet vurderer hvordan  det kan bidra til å realisere  pilotprosjektet - ”Motivasjon, opplæring og rettleiing (MOR) i Ryfylke, som ledes av Høgskolen i Innlandet....”                                        
(Prop. 1:2019, Kunnskapsdepartementet kap. 258 - Tiltak for livslang læring)

Del denne artikkelen på: