Ønsker du jobb ved Sauda vgs?

Du kan ta kontakt med oss sjølv om det ikkje er ei utlyst stilling.

Dersom Sauda vidaregåande skule er ein arbeidsplass du kunne tenke deg å jobbe på, så ta kontakt sjølv om det ikkje skulle vere utlyst nokon stilling innan ditt fag-/kvalifikasjonsfelt. Du vil då få informasjon om kva stillingar som vert ledige framover, og kva kompetanse skulen har behov for.

Del denne artikkelen på: