Programfaglærar innan helse- og oppvekstfag

Ved Sauda vidaregåande skule er det frå 01.08.2019 ledig ei inntil 50% undervisningsstilling som faglærar innan helse- og oppvekstfag.

Undervisninga er i hovudsak i programfag på vg1 Helse- og oppvekstfag og vg2 Helsearbeiderfag.

Krav til stillinga:

  • Minimum treårig høgskuleutdanning innan sjukepleiarutdanning eller yrkesfaglærar innan helsefag
  • Godkjent pedagogisk kompetanse
  • Godkjent politiattest (for stillingar i skular og PPT)
  • Førarkort klasse B

Me ønsker ein person med godt humør som har gode samarbeidsevne, kan stå på i eit travelt arbeidsmiljø, vere fleksibel, lojal og likar å vere klasseleiar.

Stillinga vil inngå i eit tverrfagleg team på avdeling for helse- og oppvekstfag.

Det vert stilt krav til tverrfagleg samardbeid med andre tilsette, og skulen legg vekt på individuell tilpassing og differensiering av undervisninga. Vidare vert det lagt vekt på gode eigenskaper for lærings- og klasseleiing, inkludert god evne til relasjonsbygging.

Det vil verte vektlagt at du er personleg eigna til stillinga.

Ta kontakt med avdelingsleiar Tove Ann Hustveit (952 29 923) for nærare informasjon.

Link til elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 29.05.2019

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson