Internat

Som byggfagelev får du tilbod om å bu på internatet like ved avdelinga på Sand. Du kan og søke om å få bu på elevbustaden i Sauda.

Tilbodet har vore tilgjengeleg sidan hausten 2014. Internatet er det same som vert nytta av Toppvolley.

Elevar på byggfag kan og, som andre elevar, søke om plass på elevbustaden i Sauda.

Elevar på internatet på Sand. Foto: Fotograf Nordtveit

Foto: Fotograf Nordtveit

Del denne artikkelen på: