Partnarskapsavtalar

Skulen har partnarskapsavtalar med lokalt næringsliv.

Som eit ledd i samarbeidet med regionalt næringsliv har skulen i fleire år hatt partnarskapsavtale med Statkraft. Dette inneber mellom anna gjesteførelesningar, bedriftsbesøk til Norges største kraftstasjon, Kvilldal, og utplassering i praksis. I samband med ToppVolley Norge er skulen den einaste der Rogaland fylkeskommune har inngått institusjonelt partnarskap med Suldal kommune, Statkraft.

Skulen har og partnarskapsavtale med Senit arbeid og kompetansebygging.

Elevar som ser på utstyr
Del denne artikkelen på: