Idrettsfag med villmarksliv

Vil du ha ein aktiv kvardag? Likar du å vere på tur? Likar du friluftsliv? Har du lyst på flotte, sosiale turopplevingar saman med andre?

Villmarkslinja i Sauda er eit tilbod innan idrettsfag. Faga friluftsliv, aktivitetslære og leiing vert i stor grad vinkla mot villmarksliv. Men det er også vanleg idrettsundervisning i Saudahallen eller på skulen. Elevane har programfag og fellesfag i tråd med læreplanane for idrett. Elevane får generell studiekompetanse.

Korleis søke

Informasjon for å søke plass på villmarksliv for deg som er i Rogaland finn du her.

På villmarkslinja får du oppleve

 • ekspedisjon
 • kiting
 • brevandring
 • Klatring
 • kano
 • fiske
 • hundekøyring
 • toppturar
 • snøhuleturar
 • teltturar
 • Folgefonna
 • Jotunheimen
 • Rosendalsalpene
 • fjellregionen nord i Rogaland
 • mange tur- og overnattingsdøgn i løpet av skuleåret

På villmarkslinja får du

 • generell studiekompetanse
 • kombinere fritidsinteressa di med utdanning
 • brattkort (klatring)
 • kitekurs
 • breopplæring
 • kanokurs
 • skredopplæring
Skumring
Brevandring
Fisking
Hundekøyring
Kiting
Del denne artikkelen på:

Søknadsfrista for søkarar frå Rogaland er 1. mars.

Vedlegg