Søke frå Rogaland

Søknadsfrista for søkarar frå Rogaland er 1. mars.

Søkarar frå ungdomsskulen

 1. Gå til www.vigo.no
 2. Logg på med MinID
 3. Vel programområde idrettsfag
 4. Vel skule: Sauda vidaregåande skule
 5. «Tilleggsopplysninger1» Vel språk
 6. Du må og søke to andre prioriterte skuletilbod. Som rettselev er du då sikra skuleplass neste skuleår

Søkarar frå vidaregåande skule

 1. Gå til www.vigo.no
 2. Logg på med MinID
 3. Vel programområde idrettsfag
 4. Vel skule: Sauda vidaregåande skule
 5. «Tilleggsopplysninger1» Vel språk
 6. Du må og søke to andre prioriterte skuletilbod. Som rettselev er du då sikra skuleplass neste skuleår

Har du problem med innsøking, kontakt YoU-rådgivaren.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson