Studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering gir det breiaste valet mot spesiell studiekompetanse.

På Sauda vidaregåande skule får du tett oppfølging i eit godt miljø. Delar av undervisinga føregår i mindre grupper, og du får dermed tettare oppfølging av lærarane. Resultatet av dette ser me på gode eksamensresultat på skulen i mange år.