VG2 Studiespesialisering

Når du søker til VG2 studiespesialisering kan du velge mellom to ulike programområde:

  • Realfag
  • Språk, samfunnsfag og økonomi

Fagtilbod

Fellesfaga er dei faga alle som går på utdanningsprogrammet må ta.

I tillegg til fellesfaga kan du etter visse reglar velge programfag som passar dine interesser og framtidsplanar.

Nokre programfag vert tilbydde som nettfag.

Fellesfag

Fag Timar/veke Merknad
Historie 2  
Kroppsøving 2  
Matematikk 5 Du vel mellom matte 2P eller R1
Norsk 4  
Framandspråk 4 Tysk eller spansk

Programfag

Me tilbyr programfaga du finn i tabellen nedanfor. Kva fag som vert starta opp i eit aktuelt år er avhengig av kva elevane har vald.

Fag Timar/veke Merknad
Biologi 1 eller 2 5  
Fysikk 1 5  
Internasjonal Engelsk 5  
Kjemi 1 5  
Matematikk R1 5  
Psykologi 1 eller 2 5  
Samfunnsøkonomi 1 5  
Sosiologi og sosialantropologi 5  
Markedsføring og ledelse   Nettfag
Reiseliv og språk   Nettfag
Rettslære   Nettfag
Psykologi   Nettfag
Geofag   Nettfag
Historie og filosofi   Nettfag
Kultur og kommunikasjon   Nettfag
Informasjonsteknologi   Nettfag
Del denne artikkelen på: