Fagprøvestasjon

Skulen har fagprøvestasjon for industrirøyrleggarfaget.

Den vert nytta til avlegging av fagprøve. Mange lærlingar har vore inne og fått avlagt ei vellukka fagprøve.

I sveisefaget vert det årleg avlagt mange sertifiseringsprøvar/fagprøvar av tilsette i industrien.

Ein elev som sveiser
Del denne artikkelen på: