Praksis

Produksjon- og industriteknikk og kjemiprosess har utplassering i ei verksemd i 2 veker.

Både lokale bedrifter og bedrifter ellers i Rogaland kan nyttast.

Utplassering er ei gylden sjanse for deg til å knytta nær kontakt til verksemda for seinare å ha moglegheit for lærekontrakt.

Del denne artikkelen på: