VG1 Teknikk og industriell produksjon

VG1 teknikk og industriell produksjon er det VG1-kurset som gir flest mogleg val etterpå.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrke innanfor teknisk industri, skips­industri, tekno­industri, bil­industri, kjemisk prosess­industri og til oljebransjen. Du som vel dette programområdet bør ha praktisk sans, godt handlag og vera nøyaktig. Du må kunne arbeida sjølvstendig og saman med andre.

Helse, miljø og sikkerheit står sentralt i desse yrka, samt at det er svært viktig å arbeide med prosedyrar, teikningar, registreringar og dokumentasjon.

Ein elev
Del denne artikkelen på: