Skulerute

Skuleruta for dette og neste skuleår.

2019/2020

Månadar Informasjon Dagar
elevar
Dagar
lærarar
August

Planleggingsdag for lærarar onsdag 14., torsdag 15. og fredag 16. august

Skulestart for elevane måndag 19. august

10 13
September   21 21
Oktober Haustferie veke 41 (7.–11. oktober) 18 18
November Felles planleggingsdag tirsdag 12. november. Fellesopplegg for elevar på skulen. 21 21,5
Desember Siste skuledag før jul: fredag 20. desember 15 15
Januar

Planleggingsdag lærarar torsdag 2. og fredag 3. januar

Første skuledag for elevane er måndag 6. januar

20 22
Februar

Vinterferie veke 9 (24.–28. februar)

Felles planleggingsdag for lærarar onsdag 12. februar

Solidaritetsdag for elevar fredag 21. februar

15 15,5
Mars   22 22
April Påskeferie 6.–13. april 16 16
Mai

Off. høgtidsdagar fredag 1. og torsdag 21. mai

Fridag for elevar og lærarar fredag 22. mai

18 18
Juni

Offentleg høgtidsdag måndag 1. juni

Siste skuledag 19. juni

14 14
Sum dagar 190 196

2020/2021

Skuleruta for 2020/2021 er ikkje laga ennå.

Del denne artikkelen på: