Bibliotek

Skulen har bibliotek på avdeling Lofthus og avdeling Sand.

Biblioteket vårt har:

  • Søkbar database over alle bøker
  • Referanseverk og arkiv. Start med leksikon!
  • Bøker til heimlån
  • Internett - til skulerelatert informasjonssøking
  • Tidsskrift og aviser

Ta gjerne kontakt dersom du har tips om bøker me burde hatt.